موریانه یک حشره اجتماعی است که هر کلنی آن دارای یک ملکه می باشد . ملکه موریانه عالیترین مقام کلنی است که کل اعضاء وظیفه تیمار ، تغذیه ، محافظت و ... او را به عهده دارند . لذا هر گاه در مکانی آلودگی موریانه خاک مشاهده شد بر خلاف تصور عموم ، این آلودگی بخشی از یک کلنی بزرگ است که حتما به مرکزیت کلنی و ملکه متصل است واگر مبارزه، موضعی وتنها در محل آلودگی باشد، نه تنها باعث کنترل موریانه نمیشود بلکه باعث پراکندگی و توزیع آلودگی در سایر قسمتهای ساختمان میگردد.لذا در صورت مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم موریانه در یک مکان در نظر گرفتن موارد زیر جهت هرگونه اقدام ضروری به نظر میرسد:

الف) با توجه به پیچیدگی های رفتاری و اپیدمیولوژیک این حشره، تمامی اقدامات اجرایی بایستی دقیق و کارشناسانه و بر اساس شرایط مکان تدوین گردد.

ب)همانگونه که گفته شد،چون کلنی اصلی موریانه به محل آلودگی ارتباط دارد،الزاما بایستی همراه با مبارزه در محل آلودگی، کار پیشگیری به شکل موثر، در سایر قسمتهای ساختمان انجام شود

ج)بدیهی است با توجه به اینکه عملیات پیشگیری بایستی دارای دوام باشد، همواره خطرات و سواستفاده های زیادی در این خصوص صورت میگیرد که به چند مورد اشاره میشود:


اقدام به استفاده ی بی رویه و بیمورد از سموم خطرناک و ممنوع که تاثیر بسیار مخرب برای انسان و محیط زیست دارد
ادعاهایی نظیر ریشه کنی، ضمانت ده ساله،بکارگیری سموم خارجی یا خاص،مبارزه فیزیکی و الکترونیکی و ....که هر روز موارد متنوع و جدیدی از کلاهبرداری و عوام فریبی در این خصوص را در جامعه شاهد هستیم
تذکر: ارایه مجوز با تاریخ معتبر از وزارت بهداشت و مرکز بهداشت استان مربوطه، راهکاری مطمئن در رد موارد  سواستفاده و کلاهبرداری است.
د)تدوین استراتژی و پلان مبارزه و پیشگیری، با انجام بازدید حضوری از مکان یا استخراج دقیق اطلاعات مکانی، موقعیتی و آلودگی در صورت عدم بازدید، توسط  مسئول فنی یا کارشناس مربوطه.
تذکر:پس از کارشناسی و اعلام نظر، مواردی چون حدود هزینه اجرا، مدت زمان خدمات پشتیبانی، ضریب پوشش و موفقیت کار، اقدامات تکمیلی والزامی ایمنی و ساختاری و...به اطلاع مالک میرسد.

درپایان به اطلاع میرسانیم در صورت وجود هرگونه ابهام یا نیاز به توضیح تکمیلی در موارد فوق با تلفنهای این شرکت موجود در همین سایت تماس بگیرید.