این حشرات موذی دارای دگردیسی ناقص بوده (در طول سال و حتی فصل سرما مشاهده میشوند) و به شدت دامستیک (اهلی) میباشند یعنی در محیط زندگی انسان و بخصوص محوطه آشپزخانه به سرمیبرند. سوسریها شب فعال بوده و همه چیزخوار هستند و به دلیل فیزیک مناسب (وجود کرک و موهای ریز زیاد روی بدن) و فیزیولوژی خاص، ناقلین مکانیکی و بیولوژیکی خوبی برای کثافات و عوامل بیماریزا میباشند بطوریکه این ویژگیها آنها را در زمره آلوده ترین حشرات در انتقال عوامل عفونی قرارداده است. این گروه شامل سه گونه مهم ار نظر بهداشتی میباشند:


1-سوسری آلمانی( Blattela germanica )

اندازه کوچک (حداکثر بطول 1.4 سانتی متر) و با رنگ زرد تا قهوه ای روشن میباشند که در درز و شکافها و خلل وفرج آشپزخانه و نهارخوری  به سرمیبرند .


2-سرسری آمریکایی( Priplanata americana)

اندازه بزرگ (بطول 3.8 سانتی متر) و با رنگ قهوه ای بلوطی تا تیره که در سیستم فاضلاب و مکانهای خیلی مرطوب وجود دارند.


3-سوسری شرقی( Blatta orientalis )

اندازه متوسط (بطول 2.4 سانتی متر) ماده بدون بال وقهوه ای تیره، نر بالدار و برنگ زرد تا قهوهای خیلی روشن که در مکانهای مرطوب، فاضلاب ، منهول و ... اسکان دارند

بازدید : 54602
27 بهمن 1392 ساعت 09:36 ق.ظ